kierunkowy
numery kierunkowewww.bmi.org.pl »

Pytania i odpowiedzi

Czy BMI (Body Mass Index) obliczcza się inaczej dla kobiet i mężczyzn?


Nie! zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn oblicza się tak samo wskaźnik BMI, lecz wyniki są bardziej precyzyjne jeżeli chodzi o mężczyzn

BMI dla dzieci oblicza się tak samo jak u dorosłych?


BMI u dzieci wyliczane jest w podobny sposób, jak i u dorosłych, lecz wyniki porównuje się ze średnimi wynikami w danej grupie wiekowej. Zamiast wyznaczania przedziałów wskazujących na otyłość, nadwagę i niedowagę. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii (UK) wykazały, że dziewczynki w przedziale wiekowym (12-16) lat mają dużo wyższy wskaźnik BMI niż chłopcy z tego samego przedziału wiekowego. Poza tym WHO do dnia dzisiejszego nie może dojśc do porozumienia i ustalenia oficjalnej klasyfikacji BMI u dzieci wg. której jednoznacznie można by było określić otyłość u dzieci.

Jak interpretować wyniki BMI starszej osoby ?


Podstawa używania prostego schematu oceny stanu odżywiania za pomocą BMI u dorosłych w każdym wieku pozostaje dyskusyjna. Ponieważ wraz z upływem lat dochodzi do zanikania tkanek beztłuszczowych i zastępowania ich przez tłuszczcz.Wraz z wiekiem zmienia się procentowa zawartość tłuszczu w ciele.

Jaki jest wzór na obliczenie bmi?


BMI = masa ciała (kg) / ( wzrost (m) * wzrost (m) )

Jaka jest idealna waga?


Ciężko określić idealną wagę, bo zależy od zbyt wielu czynników takich jak wiek, uwarunkowań kulturowych jak i specyficznych dla płci cech biologicznych, czy osoba jest paląca czy nie. Można w przybliżony sposób określić tzw. zdrową wagę sugerując się powyższą tabelą BMI.

Na co wpływa BMI?


Holenderscy lekarze ustalili, iż waga ciała zdecydowanie ma wpływ na płodność kobiet. Najlepiej kontrolować ją za pomocą wskaźnika BMI.