kierunkowy
numery kierunkowewww.bmi.org.pl »

Jakie jest BMI dla Wrostu 198 cm i wadze 66 kg?


Wskaźnik masy ciała ang. Body Mass Index (BMI) Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma pomóc w ocenie stanu naszego zdrowia jak i ryzyka chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą itp. Prawidłowa waga pozwoli nam zdrowo żyć. Jak obliczyć BMI dla wzrostu 198cm i wagi 66kg ? wg. poniższego wzoru

BMI = 66kg
( 1.98m )2

Na początku bierzemy wzrost 198cm, przeliczamy na metry 1.98m i podnosimy do kwadratu 1.98m * 1.98m = 3.9204. Następnie wagę 66kg dzielimy przez otrzymaną wartość 66kg / 3.9204 = 16,8. BMI wynosi 16,8.

Aby poprawnie zinterpretować BMI najlepiej posłużyć się poniższą tabelą (norma bmi)
kg / cm62kg64kg66kg68kg70kg72kg74kg76kg78kg80kg82kg84kg86kg88kg90kg92kg94kg96kg98kg100kg102kg104kg106kg108kg110kg112kg114kg116kg118kg120kg122kg
 Niedowaga Zdrowy Nadwaga Otyłość Otyłość skrajna
198cm15,816,316,817,317,918,418,919,419,920,420,921,421,922,423,023,524,024,525,025,526,026,527,027,528,128,629,129,630,130,631,1

Oblicz błyskawicznie swój współczynnik masy ciała naszym kalkulatorem BMI


Wskaźnik BMI wraz z informacją o prawidłowej masie dla wzrostu 198 cm


Prawdopodobnie masz wychudzenie
BMI

16,8

72,5 kg > Prawidłowa waga < 98,0 kg

Poprawna masa przy wysokości 198cm powinna wynosić od 72,5 kg do 98,0 kg, będącą odpowiednikiem BMI mieszczącym się w przedziale od 18.5 do 25.


Dla masy 66kg i wysokości 198cm BMI wynosi 16,8 co to oznacza?


Według rozszerzonej klasyfikacji dla osób dorosłych i zatwierdzonej przez WHO twoja wartość BMI wskazuje na wychudzenie (spowodowane często przez ciężką chorobę)

Masz niebezpiecznie niską masę ciała, prawdopodobnie masz wychudzenie (spowodowane przez ciężką chorobę lub przez anoreksję). Należało by udać się do lekarza lub dietetyka.

Natomiast według podstawowej klasyfikacji wskazuje na niedowagę